Návrh planárního optického vlnovodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá teoretickými základy planárních optických vlnovodů, možnostmi výroby a návrhem planárního optického vlnovodu. Návrh vlnovodu bude simulován pomocí softwaru FDTD Solutions a také Ansoft HFSS. Tyto dva programy využívají jiné výpočetní techniky pro simulaci. Následně budou upraveny parametry vlnovodu k dosažení lepších vlastností. Výsledkem bude porovnání vlastností vlnovodů. Dále zde bude popsán návrh realizace vlnovodu.
This bachelor´s thesis deals with the theoretical fundamentals of planar optical waveguides, possibilities of their fabrication and design of planar optical waveguide. Design of waveguide will be simulated using FDTD Solutions and Ansoft HFSS. These two software use different techniques for computational simulation. The parameters of waveguide will be modified to achieve better performance of waveguide. The result will be compare the properties of waveguides. There will be also described design of implementing waveguide.
Description
Citation
DVOŘÁK, V. Návrh planárního optického vlnovodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Viščor, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO