Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V této bakalářské práci bude provedeno hodnocení finanční situace společnosti Herlango s.r.o. v období 2012–2016. Teoretická část obsahuje definici pojmů a popisuje jednotlivé finanční ukazatele. V praktické části bude provedena samotná finanční analýza dle teorie. Z jejích výsledků budou navržena opatření na zlepšení finanční situace podniku v následujících letech.
In this bachelor thesis there will be conducted financial evaluation of the company Herlango s.r.o. in the period 2012–2016. The theoretical part contains the definition of concepts and describes various financial indicators. There will be conducted financial evaluation itself which will be carried out according to the theory in the practical part. These results will propose measures to improve the financial situation of the company in the coming years.
Description
Citation
VODÁKOVÁ, G. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-18
Defence
doc. Beneš: Jak jsou účtovány zásoby? Jako materiál ke spotřebě, nebo jsou rozdělené do různých položek? zodpovězeno Ing. Kaňovská: Který z návrhů z oblasti reklamy je pro společnost nejdůležitější? zodpovězeno doc. Mikulec: Je některý z uvedených problémů na bodu zvratu? zodpovězeno doc. Mikulec: Je ve Šlapanicích ještě jiný optik? zodpovězeno doc. Mikulec: Která z poboček má nejnižší výnosy? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO