Návrh dílčí části informačního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V této bakalářské práci se budu zabývat vytvořením návrhu dílčí části informačního systému ve formě intranetu pro podporu procesů v dané společnosti. Nejdříve se budu věnovat seznámení se základními pojmy a teorií. Následně popíši současnou analýzu stavu společnosti. Závěrem bude vlastní návrh dílčí části informačního systému za účelem zkvalitnění procesů.
The aim of the bachelor’s thesis is to describe the development of a proposal for a constitutive part of an information system in the form of intranet intended for a support of processes in a particular company. In the first section of this paper, basic terms and theory (theories) will be introduced. Subsequently, the status quo in the company will be described. Finally, a proposal for the constitutive part of the information system will be submitted in order to improve its processes.
Description
Citation
TOPIČOVÁ, M. Návrh dílčí části informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Karel Šteker, Ph.D. (člen) Ing. Tereza Šustrová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-18
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA: Jaké typy procesů ERP koncepce analyzujete ve své závěrečné práci? - E Ing. Karel Šteker, Ph.D.: Z čeho jste vycházela při kalkulaci nákladů? - E
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO