Software pro řízení filtračního zařízení Inteq II

but.committeeprof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMacho, Tomášcs
dc.contributor.authorGrolig, Ondřejcs
dc.contributor.refereePásek, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:23:32Z
dc.date.available2019-05-17T14:23:32Z
dc.date.created2014cs
dc.description.abstractCílem předkládané bakalářské práce je vytvořit, implementovat a odladit uživatelskou aplikaci pro řídící sytém experimentálního zařízení INTEQ II. Zařízení INTEQ II je určené pro provádění laboratorních a poloprovozních zkoušek katalytických filtračních materiálů. Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru zadání práce se v úvodních kapitolách autor zabývá popisem oživovaného experimentálního zařízení a popisuje principy snižování koncentrací oxidů dusíku (NOx). Následně je čtenáři popsán použitý řídící systém a algoritmy, které posloužily jako zadání pro tvorbu uživatelské aplikace. V praktické části (kap. 6) autor prochází a komentuje vytvořený zdrojový kód uživatelské aplikace, která byla odladěna v laboratořích ústavu procesního inženýrství fakulty strojního inženýrství na VUT v Brně. V závěrečné kapitole (kap. 7)se autor prezentuje výsledky své činnosti a zabývá se omezeními a změnami provedenými oproti původnímu zadání.cs
dc.description.abstractAim of presented bachelor thesis, it was a preparation, implementation and debugging of user application designed for control system of experimental unit INTEQ II. Experimental unit INTEQ II is a technology serving for carrying out laboratory and semi-operational scale testing of catalytic filtration materials. Regarding the interdisciplinary character of thesis, the author threads technological description of experimental unit INTEQ II and also explains the principles of nitrogen oxides (NOx) reduction. Consequently he describes chosen control system and algorithms which served as a specification for user application. In the practical part of thesis, he passes through the source code of the user application and reveals the way he programmed and debugged tasks defined in algorithms. The user application has been implemented, debugged and tested in laboratories of institute of process and environmental engineering at faculty of mechanical engineering at Brno, University of technology. In the chapters on the end the thesis, author presents the results of his effort and comments the changes in the user application that had been done due to restriction of technology itself.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationGROLIG, O. Software pro řízení filtračního zařízení Inteq II [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73437cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31755
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectADiS DetStudio Emise Filtrační zařízení INTEQ II NOx Selektivní katalytická filtracecs
dc.subjectADiS DetStudio Emissions Filtration device INTEQ II NOx Selective catalytic filtrationen
dc.titleSoftware pro řízení filtračního zařízení Inteq IIcs
dc.title.alternativeControl software for filtration device Inteq IIen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-20-12:33:35cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid73437en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:58:57en
sync.item.modts2021.11.12 20:49:44en
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
45.34 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_73437.html
Size:
6.43 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_73437.html
Collections