Pokročilé metody filtrování síťového provozu v systému Linux

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá technikami návrhu a vytváření samotného paketově filtračního firewallu v systému Linux, především pro malé sítě, které nenabízí mnoho služeb internetovým uživatelům. Dále se pojednává o zmírňování účinků nejběžnějších typů útoků za použití iptables. Tato práce pojednává o metodách návrhu, implementace, provozu a údržby firewallu. Implementovány jsou techniky pro průběžné monitorování útoků. Také je zmíněn historický, architektonický a technický přehled firewallů a bezpečnostních útoků.
This master's thesis is meant to provide techniques in designing and building a standalone packet filtering firewall in Linux machines, mainly for small sites who don’t give much service to Internet users. It deals with attenuating the effect of the most common types of attacks using iptables. It guides how to design, implement, run, and maintain Firewall. Techniques for continuously monitoring attacks is attempted. It also give a historical, architectural and technical overview of firewalls and security attacks.
Description
Citation
PEŠA, D. Pokročilé metody filtrování síťového provozu v systému Linux [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Minarčík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Kacálek (člen) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Objasněte podrobněji význam hodnoty TTL.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO