Sportovní hala

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V bakalářské práci je vypracován návrh dřevěné nosné konstrukce sportovní haly. Hala je určená pro běžné sporty (házená, malý fotbal, tenis, volejbal, košíková ). Půdorysné rozměry haly jsou 26,5 m x 45 m a proměnná výška. Konstrukce je navržená pro oblast České Budějovice. Nosná část zastřešení je navržena jako trojkloubový rám z lepeného lamelového dřeva s osovou vzdáleností 3 m. Vaznice jsou řešené jako prosté nosníky s osovou vzdáleností 2,5 m a na opláštění jsou použity PUR panely. Kloubové připojení je provedeno ocelovými čepovými spoji.
The thesis proposal is developed wooden structure sports hall. The hall is designed for general sports (handball, football, tennis, volleyball, basketball). Plan dimensions of the hall are 26,5 m x 45 m and variable height.The structure is designed for the České Budějovice. Carrier enclosure is designed from the glued laminated wood with axial distance of 3 m Purlins are designed as simple beams with axial distance of 2,5 m and PUR sheathing panels are used. Articulated connection is made with steel pivotal connections.
Description
Citation
NÁVAROVÁ, M. Sportovní hala [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO