Návrh aplikace pro knihovny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na návrh aplikácie pre knižnice za účelom dodatočného zisku a poskytnutie modernej služby na trh. Práca obsahuje analýzu súčasného stavu a návrh aplikácie spolu s dátovým a funkčným modelovaním tak, aby bol návrh univerzálny pre všetky operačné systémy.
Bachelor´s thesis is focused on a design of an application for libraries to gain additional profit and to put a modern service on the market. The paper includes an analysis of the current market situation and a draft supported with data and funcional modeling so that this design can be considered universal for all operating systems.
Description
Citation
KASPAR, K. Návrh aplikace pro knihovny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc: Vývojový diagram - rozhodovací blok: Proč nejsou ve vaší práci stejné? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO