Návrh komunikačního mixu pro event Hip Hop Kemp

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix konkrétního festivalu společnosti Festivalpark. První část práce obsahuje vysvětlení teoretických poznatků, které souvisejí s danou problematikou. Druhá část práce je zaměřena na aplikaci těchto poznatků a provedení analýzy stávajícího komunikačního mixu. Na základě zjištěných údajů jsou v poslední části práce sestaveny vlastní návrhy na zlepšení marketingové komunikace pro další ročníky eventu.
This bachelor thesis is focused on the communication mix of the specific event Festivalpark company. The first part contains explanations of the theoretical knowledge related to the topic. The second part is focused on application of these knowledge and analysis of existing communication mix. Based on the findings own proposals of communication mix are created in the last part of the thesis to improve marketing communication for next years of the event.
Description
Citation
ŠKRLANT, J. Návrh komunikačního mixu pro event Hip Hop Kemp [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Michele (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázka vedoucího práce – zodpovězeno Otázka oponenta – zodpovězeno Ing. Jiří Michele - Zmiňujete hrozbu v podobě "spolupráce s městem", můžete tuto hrozbu objasnit? - zodpovězeno - Jak podstatně hodnotíte hrozbu změny legislativy? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO