Řízení přístupu v sítích IP

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V práci je popsána problematika zabezpečení QoS pro různé poskytované služby prostřednictvím IP sítí. Tyto aplikace mají vysoké nároky na parametry QoS jako zpoždění, ztrátovost a kolísání zpoždění. Požadovanou kvalitu zabezpečujeme pomocí různých metod, které mají za úkol monitorování sítě a řízení provozu. Jedním z hlavních prvků QoS, kterému se v této práci věnujeme, jsou metody přístupové neboli AC metody. Tyto metody mají za úkol rozhodovat, zda přijmou nebo zamítnou nové spojení na základě jeho parametrů, aniž by ovlivnily QoS ostatních spojení. Dále se tato práce zabývá problematikou využití neuronových sítí v AC metodách. Na závěr práce jsou simulovány a porovnány dvě metody, Gaussova metoda a metoda s využití neuronové sítě pro 100, 1 000 a 10 000 přístupů.
In this thesis we describe the problematic of QoS security for various services provided through IP network. These applications have high QoS parameter requirements such as delay, loss rate and variation of delay. We provide the required quality using different methods that are responsible for network monitoring and traffic management. One of the main QoS elements we deal with in this thesis are AC methods. These methods have the task of deciding whether they accept or reject a new connection based on its parameters without affecting the QoS of other connections. Furthermore, this thesis deals with the use of neural networks in AC methods. At the end two methods are simulated and compared: the Gauss method and the neural network utilization method for 100, 1 000 and 10 000 accesses.
Description
Citation
FRDLÍK, T. Řízení přístupu v sítích IP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-08-28
Defence
Vysvětlete, jak jste nastavoval parametry použité neuronové sítě. Popište kódy uvedené v práci. Vysvětlete, jaký jste používal způsob ke generování náhodných čísel.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO