Pásový šikmý dopravník

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je konstrukční řešení pásového dopravníku pro přepravu obilního zrna ve vzdálenosti přesypu 26 metrů a výškovém rozdílu 6 metrů. Práce je zaměřena především na funkční výpočet, určení hlavních rozměrů, návrh pohonu a napínacího zařízení dopravníku. Práce mimo jiné obsahuje vyhodnocení možností změny sklonu a konstrukční návrh této změny. Provedena je i pevnostní kontrola hnací hřídele. Výsledkem práce je reálná možnost konstrukce dopravníku, dle daného zadáni.
The purpose of this bachelor´s thesis is design constuction of conveyor for transporting corn in distance of dune 26 meters and diference of height 6 meters. Scope of this work is functional compatation, main size, design of the drive and tension facilities of conveyor. Work include among others evaluation possibillities slant and design of change construction of conveyor. Components of work is strength check of the driving shaft. Attainment of this work is real posibility construction of conveyor, by task.
Description
Citation
HÁJEK, O. Pásový šikmý dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO