Diferenciální kladkostroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výpočtem samosvorného diferenciálního kladkostroje s ručním pohonem. Maximální nosnost je 670kg a výška zdvihu 5200mm. Práce obsahuje vývoj diferenciálního kladkostroje a popis konstrukce Westonova diferenciálního kladkostroje. Dále teoretický výpočet a výpočet zvolené konstrukce, který zahrnuje výpočet řetězu, řetězových kol, nosné konstrukce a posouzení meze samosvornosti. K práci je přiložen sestavný výkres kladkostroje.
This bachelor´s thesis deals with the proposal and calculation of self-locking differential tackle with hand drive. Maximum lift capacity is 670kg and lift 5,2m. It includes evolution of differential tackles and description of the structure Weston´s differential tackle. Next theoretical calculation and the calculation of chosen construction, which involves the calculation of chain, sprockets, supporting structure and assessment of limits of self-locking. Drawing documentation is included in this thesis.
Description
Citation
PAVLIŠ, J. Diferenciální kladkostroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO