MĚSTSKÝ DŮM V KOMPAKTNÍM MĚSTĚ, STARÉ BRNO

but.committeedoc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. (předseda) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) Ing. arch. Adam Zezula (člen) Ing. Jiří Železný (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen)cs
but.defencestudentka vysvětlila svůj přístup k urbanistickému kontextu – rozvržení objemů a vymezení a charakter navazujících veř. prostorů popsala ideový základ svého návrhu a rozvržení funkcí v souboru a komunikační schéma, následně dispoziční a konstrukční řešení hospodaření s dešťovou vodou, formální utváření a výraz domu (fasády) po přečtení posudků vedoucího a oponenta studentka reagovala na podněty oponenta a dotazy členů komise: tvarování hmot (oslunění) tech. zázemí (čerpadla – hluk) „šuplíčky vs. dokončená tradiční budova, absence balkonů veřejné/poloveřejné plochy sociální hlediskocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKiszka, Josefcs
dc.contributor.authorOrdeltová, Kristýnacs
dc.contributor.refereeTodorov, Petrcs
dc.date.accessioned2022-05-25T06:53:48Z
dc.date.available2022-05-25T06:53:48Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem městského polyfunkčního domu, v kontextu bydlení ve 21. století. Důraz je kladen na alternativní formu bydlení v cohousingu a sdíleného bydlení, je však zachována vysoká úroveň soukromí a samostatnosti. Objekt je navržen jako polyfunkční dům s převažující komunitní náplní jako je knihovna nebo coworking. Fenomén bydlení v bytovém domě je obohacen o doplňující fuknce, a bydlení ve městě je tak pozvednuto na vyšší úroveň. Zároveň bakálářská práce navazuje na předchozí poznatky z mé ateliérové práce, a konkretizuje formu urbanistického řešení a návazností v celém navrženém bloku Leitnerova-Hybešova.cs
dc.description.abstractThis work deals with the design of an urban polyfunctional house in the context of living in the 21st century. Emphasis is placed on an alternative form of cohousing and shared living (coliving), but a high level of privacy and independence is maintained. The building is designed as a multifunctional house with a predominant community content such as a library or coworking offices. The phenomenon of living in an apartment building is enriched with additional functions, and living in the city is thus raised to a higher level. At the same time, the bachelor‘s thesis builds on previous findings from my studio work and concretizes the form of urban design and connections in the entire block of Leitnerova-Hybešova.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationORDELTOVÁ, K. MĚSTSKÝ DŮM V KOMPAKTNÍM MĚSTĚ, STARÉ BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other142211cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204384
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkompaktní městocs
dc.subjectkomunitní bydlenícs
dc.subjectcohousingcs
dc.subjectcoworkingcs
dc.subjectcompact cityen
dc.subjectcommunity livingen
dc.subjectcohousingen
dc.subjectcoworkingen
dc.titleMĚSTSKÝ DŮM V KOMPAKTNÍM MĚSTĚ, STARÉ BRNOcs
dc.title.alternativeTOWN HOUSE IN A COMPACT CITY, OLD BRNOen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2022-05-19-08:01:31cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid142211en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.25 08:53:48en
sync.item.modts2022.05.25 08:14:31en
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
68.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
20.28 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142211.html
Size:
7.32 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142211.html
Collections