Návrh podpůrné aplikace pro podnik pomocí VBA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca je zameraná na tvorbu podpornej aplikácie, ktorá má zefektívniť a zjednodušiť určité procesy v spoločnosti. Aplikácia bude slúžiť pre potreby personálneho oddelenia na evidenciu povinných školení a lekárskych prehliadok zamestnancov. Vytvorená bude v prostredí Microsoft Excel pomocou programovacieho jazyka VBA.
This bachelor thesis is focused on creating a support application which purpose is to,streamline and simplify certain processes in a company. The application will be used in Human Resources department to record the mandatory training and medical examinations of employees. It will be created in Microsoft Excel using programming language VBA.
Description
Citation
RYBANSKÁ, Z. Návrh podpůrné aplikace pro podnik pomocí VBA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
otázky oponenta: zodpovězená doc. Zich: Proč a jak je sestavená analýza SWOT? zodpovězená Ing. Štepník: Automatický systém funkcionality zodpovězená
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO