Změna právní formy podnikání z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na změnu právní formy podnikání z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. V práci jsou analyzovány jednotlivé možnosti transformace fyzické osoby (OSVČ) na s.r.o. a to především z daňového a účetního hlediska. Pomocí metody komparace je vyhodnocen a vybrán nejvhodnější způsob transformace pro konkrétní podnikatelský subjekt a následně jsou uvedeny potřebné kroky pro tuto změnu právní formy.
The bachelor thesis focuses on changing the legal form of doing business from a self-employed person to a limited liability company. The thesis analyzes individual variants of transformation of a self-employed person into a limited liability company from tax and accounting view of point. Using a comparative method is evaluated and selected the most appropriate option of transformation for a specific business subject and then are mentioned the necessary steps for this change of legal form.
Description
Citation
SUCHÁ, M. Změna právní formy podnikání z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2018-06-21
Defence
otázky oponenta - odpovězeno docentka Korytárová - "Cena znaleckého posudku se pro fyzické osoby pohybuje mezi 20 000 - 40 000 korunami." (citována studentka) Na základě čeho se odvíjí cena znaleckého posudku? - odpovězeno doktor Svirák - Původní fyzická osoba vede účetnictví nebo má daňovou evidenci? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO