Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situace společnosti Refrasil, s.r.o. v letech 2008-2012 a na podání návrhů na její zefektivnění finančního řízení v následujících letech. V první části bakalářské práce je vysvětleno, co je to finanční analýza a čím se zabývá. V praktické části je podrobně prozkoumáno, jaké faktory a co ovlivňovalo okolí podniku jak z makroekonomického, tak mikroekonomického pohledu. Další část je zaměřena na praktické poznatky zjištěné z finančních výkazu společnosti. V poslední části práce jsou uvedeny silné a slabé stránky podniku a návrhy na zlepšení situace podniku.
This thesis is focused on the assessment of the financial situation of the company Refrasil, LLC throughout the years 2008 to 2012 and to submit proposals to streamline its financial management in the coming years. In the first part of the bachelor's thesis explains what it is a financial analysis and what it does. The practical part is analyzed in detail what factors influenced the company surrounding both from a macroeconomic and a microeconomic perspective. Another section focuses on the practical knowledge obtained from the financial statements of the company. In the last part of the thesis are listed strengths and weaknesses of company and suggestions to improve the situation.
Description
Citation
FRANKOVÁ, B. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. 1) Ptáček, PhD. - náklady na materiál. Jaké máte návrhy na řízení zásob? - Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO