Měření výkonnosti grafického akcelerátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Námetom mojej práce je meranie výkonnosti grafického akcelerátoru pri zobrazovaní 3D scén. Zameriava sa na otestovanie výkonu akcelerátoru z každého uhla pohľadu pri výkonovo kritických operáciách v 3D grafike. Pojednáva o problematike implementácie jednotlivých meraní, ich vplyve na celkovom výsledku a vyhodnotení meraní. Konečným výstupom aplikácie je skóre, podľa ktorého je možné usúdiť, aký výkon podáva akcelerátor v porovnaní s ostatnými. Na toto porovnanie slúži on-line databáza výsledkov.
My work is about performance evaluation of graphics accelerator by 3D scenes rendering. It focuses on how to test the performance of the accelerator from every point of view during the performance critical operations in 3D graphics. It deals with implementation problems of individual measures, their influence on total results and evaluation of the measurements. The final output of the application is a score, by which is possible to judge what performance is giving the accelerator in comparison with others. For this comparison is available an on-line results database.
Description
Citation
VANEK, J. Měření výkonnosti grafického akcelerátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO