Aplikace metody konečných prvků na řešení rovinných úloh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce je zaměřena na problematiku aplikace metody konečných prvků na rovinné úlohy mechanického namáhání strojních součástí. První část práce má za cíl umožnit čtenáři udělat si přehled o používaných programech pracujících s metodou konečných prvků a jejich možností, a to jak volně dostupných tak komerčních. Druhá část se věnuje možnosti použití volně dostupných prostředků pro provádění výpočtů MKP. Poslední část práce tvoří dokumentace programu výpočtu který byl k práci vytvořen. V dokumentaci je detailněji přiblížen postup zvoleného typu výpočtu.
The subject of this thesis is application of finite element method to solve planar problems of mechanical stress of machine components. The goal of the first part of the thesis is to provide the reader with an overview of commonly used FEM software and it's capabilities, both freeware and commercial solutions. Second part of the thesis deals with the usage of freeware for FEM calculations. The last part of the thesis consists of documentation to the FEM software created as a subject of this thesis. The documentation provides a detailed view of the selected type of calculation.
Description
Citation
LANGER, D. Aplikace metody konečných prvků na řešení rovinných úloh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. László Iván, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Diplomant prezentoval běhen asi 14 minut svoji bakalářskou práci. Následně odpovídal na otázky oponenta a dalších členů komise. Během odpovědí nevysvětlil a nevyvrátil námitky členů komise k přesnosti provedených výpočtů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO