Sušení biomasy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá významem sušení dřevní biomasy a návrhem sušícího zařízení. Úkolem je navrhnout sušící linku na sušení pilin pro následné peletování. Provést příslušné tepelné bilanční výpočty a navrhnout základní rozměry bubnové sušárny o výkonu 100 kg/hod pilin. Závěrem tuto sušárnu zhodnotíme po technicko-ekonomické stránce.
The bachelor thesis deals with the importace of drying wood biomass and design drying equipment. The challenge is to design a drying line for drying sawdust for subsequent pelleting. Perform the heat balance calculations and suggest the basic dimensions of the drum dryer output of 100 kg/h of sawdust. Finally, the drying after evaluating the technical-economic terms.
Description
Citation
STRAKA, L. Sušení biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO