Návrh komunikačního mixu podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh nového komunikačního mixu společnosti Annapurna s.r.o. na základě provedených analýz. Tato společnost působí v oblasti distribuce reklamních tiskovin a jiných reklamních předmětů. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní poznatky z literatury. Analytická část obsahuje analýzu stávající situace podniku a dotazníkové šetření spokojenosti stávajících zákazníků společnosti. Návrhová část obsahuje vlastní návrhy řešení.
The bachelor’s thesis is focused on the proposal of new communication mix in the company Annapurna s.r.o. based on the analytical part. This company is specialized on distribution of advertising printed materials and other advertising tools. The work includes the theoretical, analytical and proposal part. The theoretical part is concentrated on the general knowledge from the literature. The analytical part includes the analysis of contemporary market situation and the marketing research. The proposal part introduces some suggestions for solutions.
Description
Citation
PROCHÁZKOVÁ, N. Návrh komunikačního mixu podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
vedoucí - zodpovězeno oponent - zodpovězeno Ing. Luňáček - definujte produkt společnosti - zodpovězeno doc. Záděra - opravdu se firma soustředí pouze na Brno? - zodpovězeno prof. Jurová - v práci jste neuváděla reference, jsou důležité? - zodpovězeno prof. Jurová - otázky ke SWOT analýze - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO