Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení hospodaření dvou státních neziskových organizací, velké městské školy - 2. Základní školy v Moravské Třebové a malotřídní vesnické Základní školy v Linharticích. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky problematiky hospodaření neziskových organizací, které jsou potřebné k sestavení druhé praktické části, jenž se zaměřuje na konkrétní finanční analýzu příjmů a výdajů státních neziskových organizací. Na základě zjištěných údajů se ve třetí části práce uvádí porovnání příjmů a výdajů obou škol za období tří let a následné doporučení ke zvýšení jejich výnosů a tím i lepšímu hospodaření.
This bachelor thesis is focused on the evaluation of the management of two state non-profit organizations, large school - 2nd Primary School in the Moravska Třebová and small classes school in the village of Linhartice. The first part of the thesis deals with theoretical problems of management of non-profit organizations, that are needed to build the second practical part, which focuses on specific financial analysis of the revenue and expenditure of state non-profit organizations. Based on the data in the third part presents a comparison between revenues and expenditures of both schools for a period of three years and subsequent recommendation to increase their yields and better management.
Description
Citation
KOMÁRKOVÁ, L. Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (předseda) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (místopředseda) Ing. Michaela Baranyková (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Vedoucí práce nedoporučil práci k obhajobě. Práce není přijata k obhajobě. Obhajoba je dle čl. 12 odst. 9 Směrnice děkana č. 3/2014 klasifikována stupněm "F".
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO