Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na zdokonalení marketingového mixu společnosti Decathlon, v České republice zapsané v obchodním rejstříku pod názvem DECASPORT s.r.o. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První, teoretická část, vysvětluje pojmy z oblasti marketingu a marketingového prostředí. Analytická část je zaměřena na analýzu marketingového mixu společnosti a poté jsou provedeny jednotlivé analýzy. Poslední část se zabývá jednotlivými návrhy na zdokonalení marketingového mixu.
This bachelor thesis deals with a proposal to improve the marketing mix of the company Decathlon, in the Czech Republic registered in the business register as DECASPORT s.r.o. The thesis is divided into three main parts. The first, theoretical part, explains the concepts of marketing and the marketing environment. The analytical part is focused on the analysis of the company's marketing mix and then individual analyzes are performed. The last part deals with individual proposals to improve the marketing mix.
Description
Citation
FOLTÝN, F. Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Mráček: Brněnský Decathlon už pořádá nějaké dětské akce? Co další pobočky v rámci ČR? Podporuje Decathlon tyto akce? - odpovězeno Ing. Milichovský: Jaká je doba návratnosti v rámci realizace daných návrhů? - odpovězeno Ing. Konečný: Je zde viditelná návaznost jednotlivých poboček či oddělení a vysteveného zboží? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO