Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanentními magnety

but.committeeprof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval svoji bakalářskou práci na téma Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanenetními magnety. Prezentoval výsledky simulací v programu FEMM. Předvedl svůl návrh synchronního stroje s permanentními magnety s využitím programu FEMM. Odpovědi na otázky oponenta neměl připraveny, otázky nezodpověděl. Doplňující otázky komise nebyly vůbec zodpovězeny.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorVítek, Ondřejcs
dc.contributor.authorMenoušek, Lukášcs
dc.contributor.refereeCipín, Radoslavcs
dc.date.accessioned2021-11-12T21:57:56Z
dc.date.available2021-11-12T21:57:56Z
dc.date.created2014cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá konstrukcí, principem funkce synchronních strojů s permanentními magnety a analýzou jejich vlastností. V rámci práce je provedeno seznámení se s materiály permanentních magnetů a jejich uspořádání, dále pak konstrukcí motoru, kde jsou rozebrány typy vinutí, konfigurace stroje, typy motorů s permanentními magnety a přehled realizovaných řešení. V další části této práce je provedena analýza vlastností vybraných typů soustředěných vinutí se zaměřením na vznik jejich prostorových harmonických. Tyto data jsou pak srovnána s modelem motoru v programu FEMM. Dále je provedeno srovnání výpočtů těchto typů motorů a jejich simulací v programu RMxprt.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the design, principles of permanent magnet synchronous machines and an analysis of their properties. As part of the work is done familiarization with the materials of permanent magnets and their arrangement, as well as construction of the engine where they are discussed types of winding machine configuration, types of motors with permanent magnets and the list of implemented solutions. In the next section of this paper is an analysis of the properties of selected types of concentrated winding with a focus on the emergence of harmonics. These data are compared with the model of the engine in the FEMM. Furthermore, a comparison of the calculations of these types of engines and their simulation in RMxprt.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationMENOUŠEK, L. Analýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanentními magnety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other71126cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34392
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSynchronní stroje s permanentními magnetycs
dc.subjectpermanentní magnetycs
dc.subjectmateriály permanentních magnetůcs
dc.subjectkonstrukce motorucs
dc.subjecttypy motorů s permanentními magnetycs
dc.subjectPMSMcs
dc.subjectstatorcs
dc.subjectrotorcs
dc.subjectvinutícs
dc.subjectanalýza prostorových harmonickýchcs
dc.subjectFEMMcs
dc.subjectAnsoft RMxprtcs
dc.subjectPermanent magnet synchronous machines withen
dc.subjectpermanent magnetsen
dc.subjectpermanent magnet materialsen
dc.subjectengine designen
dc.subjecttypes of permanent magnet motorsen
dc.subjectPMSMen
dc.subjectstatoren
dc.subjectrotoren
dc.subjectcoilen
dc.subjectanalysis of harmonicsen
dc.subjectFEMMen
dc.subjectAnsoft RMxprten
dc.titleAnalýza soustředěných vinutí synchronních motorů s permanentními magnetycs
dc.title.alternativeAnalysis of concentrated windings of PMSMen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2015-06-16-12:24:10cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid71126en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:57:56en
sync.item.modts2021.11.12 22:01:06en
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.pdf
Size:
1.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
appendix-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_71126.html
Size:
4.89 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_71126.html
Collections