Prvky experimentálního zařízení k výzkumu rekuperace energie vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na volbu hydraulických komponent experimentálního stendu pro výzkum hydrostatické rekuperace brzdné energie těžkých vozidel pro stavebnictví, hromadnou dopravu či komunální služby. Středem pozornosti pro výběr hydraulických prvků je zadávající firma Bosch Rexroth. Práce klade důraz na samotnou volbu a srovnání hydraulických prvků, neřeší konstrukci stendu ani matematický model, část práce je věnována vymezení trendů budoucího vývoje v oblasti hydrostatické rekuperace energie. Účelem stendu je simulace provozních podmínek těžkých vozidel, zjištění efektivnosti rekuperace a návrhu konkrétního konstrukčního řešení pro danou situaci. Konkrétním výstupem experimentálního stendu je analýza vhodnosti užití a navržení konstrukčního řešení pro silniční válec AMMANN AP 240 H.
Bachelor thesis is focused on selection of hydraulic components for experimental device – stand for research on hydrostatic recovery of kinetic energy of heavy vehicles for civil engineering, public transportation or utility. Main supplier of hydraulic components is – Bosch Rexroth. Thesis primary pays attention to selection and comparation of hydraulic components, it does not deal witch construction or mathematical model. Part of this thesis is concerned with future development in the field of hydrostatic recovery of energy. Main purpose of experimental stand is simulation of operational conditions of heavy vehicles, to gather information about efectivity of energy recovery and to help in making suggestions in construct solution for chosen conditions. Concrete output is analysis of suitability and construct solution for road roller AMMANN AP 240 H.
Description
Citation
VAŠÍČEK, J. Prvky experimentálního zařízení k výzkumu rekuperace energie vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO