Využití optimalizace v inženýrských úlohách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá optimalizací a jejím využítím v inženýrských úlohách. Jsou zde definovány základní pojmy a úlohy optimalizace, vysvětleny základní vlastnosti optimalizační úlohy a popsány základní metody jejich řešení. Tyto teoretické poznatky jsou využity při optimalizaci rozměrů prutové soustavy, přičemž jsou zde řešeny dvě varianty optimalizační úlohy. Matematické modely jsou implementováný do programu GAMS a~závěrem je provedena diskuse výsledků.
This bachelor's work engages optimization and its improvement in engineering cases. There are defined basic terms and optimization's cases, basic characteristics of the optimization case are accounted and basic methods of their solutions are understated. These teoretic findings are availed by optimization of the measurements of three-bar truss, whereas there are solved two options of optimization's case. Mathematical models are implemented to programm GAMS and at the conclusion is accomplished disccusion of accomplishments.
Description
Citation
ČEPL, O. Využití optimalizace v inženýrských úlohách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc. (místopředseda) RNDr. Radovan Potůček, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO