Marketingová strategie společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh změn v marketingové strategii obchodu prodávajícího elektrospotřebiče a elektroniku. Zejména z pohledu marketingového mixu a situačních analýz. Teoretická část vymezuje základní pojmy marketingu a marketingových strategií. Druhá, analytická část je soustředěna na zjištění aktuální situace v podniku. Ve třetí části jsou uvedena navrhovaná opatření, jejichž úkolem je vylepšit současnou marketingovou strategii.
Bachelor’s thesis is focused on proposal for changes in marketing strategy in shop with electrical appliances and electronics especially from the perspective of the marketing mix and situational analysis. The theoretical part defines the basic concepts of marketing and marketing strategies. The second part of the analysis is focused on the findings of the current situation in the company. In the third section describes the proposed measures whose mission is to improve the current marketing strategy.
Description
Citation
CABEJŠEK, T. Marketingová strategie společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky oponenta práce - zodpovězeno prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA Otázka: Kde se nachází kapitola "návrh marketingová stragie" analyzované společnosti v souladu s názvem práce? - částečně zodpovězeno Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. Otázka: Objasněte, kde se v časovém plánu realizace návrhů nacházejí mílniky ? - částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO