Realizace modelu s prvky chytré domácnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce na začátku seznamuje s možnými řešeními chytré domácnosti, které již byly navrženy a odzkoušeny, ať už od ruzných firem nebo volně dostupných open-source řešeních. Následně se práce věnuje výběru komponent do chytré domácnosti, progromování vlastního softwaru pro řízení chytré domácnosti a také navržení kompletního funkčního modelu.
At the beginning, Bachelor thesis introduces possible smart home solutions that have already been designed and tested, whether from different companies or freely available open-source solutions. Subsequently, the work is devoted to selecting components for the smart home, programming its own software for managing the smart home, as well as designing a complete functional model.
Description
Citation
FUXA, D. Realizace modelu s prvky chytré domácnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy. Student odpověděl na otázky oponenta. Komise měla dotazy: Byla provedena identifikace systému? Proč je vzorkovací kmitočet snímače 2Hz? Jsou ošetřeny vstupy Raspberry Pi?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO