Návrh podpory plánování výroby v informačním systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem mé bakalářské práce je návrh podpory plánování výroby v informačním systému společnosti SIK METAL s.r.o. se zaměřením na softwarovou podporu procesů. Zabývá se vytvořením návrhu na zlepšení plánování výroby s podporou podnikového informačního systému, vycházející z analýzy současného stavu procesů řízení výroby v dané firmě a jejich zhodnocení. První část obsahuje teoretická východiska. Ve druhé, analytické části se práce zabývá představením firmy SIK METAL s.r.o. a analýzou vybraných procesů ve firmě. Třetí část obsahuje vlastní návrh podpory plánování výroby v informačním systému firmy včetně zhodnocení návrhu.
The topic of my bachelor thesis is the proposal of production planning support in the information system of the company SIK METAL s.r.o. with the focus on software support of processes. It deals with the creation of a proposal to improve the production planning with the support of the company information system, based on the analysis of the current state of production management in the given company and their evaluation. The first part contains the theoretical background for my work. The second, analytical part, deals with the introduction of the company SIK METAL, s.r.o. and the analysis of the chosen processes in the company. The third part contains my own proposal of production planning support in the information system of the company together with the actual evaluation of the proposal.
Description
Citation
SLÁMOVÁ, A. Návrh podpory plánování výroby v informačním systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno doc. Zich: V čem práce posílí konkurenceshopnost firmy? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO