Vliv parametrů svařování (U, I)na přenos kovu při MIG/MAG svařování oceli

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Zabýval jsem se metodou svařování elektrickým obloukem tavící se elektrodou v ochranném inertním nebo aktivním plynu MIG/MAG. Nejprve jsou popsány síly působící na kapku kovu, v další části se tato práce věnuje základnímu rozdělení elektrických oblouků a přenosům kovu. V poslední části se práce věnuje vlivu napětí a proudu na velikost pracovních oblastí pro různé typy přenosu kovu a jejich důsledky na kvalitu a tvar svaru.
I was concerned with welding method of gas metal arc welding at inert or active shielding gas MIG/MAG. First of all are described forces interacting with drop of metal inside arc, other part of bachelor work is addicted to basic separation of electric arcs and metal transfers. The last part is addicted to the influence of welding voltage and current for size of welding work areas in different metal transfers and their effects for quality and shape of welding joint.
Description
Citation
BARDOŇ, V. Vliv parametrů svařování (U, I)na přenos kovu při MIG/MAG svařování oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Diplomant seznámil komisi s experimentální částí a závěry diplomové práce. Zodpověděl připomínky a dotazy oponenta. Dotazy komise k DP: Jaké podmínky jsou zahrnuty do specifického postupu svařování? Jaké vady se mohou vyskytnout ve svarech? Jaké plyny použijeme pro určité materiály? Jaký je vliv oblouků na mechanické vlastnosti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO