Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru

dc.contributor.authorMoggert, Monikacs
dc.date.accessioned2022-12-05T15:57:53Z
dc.date.available2022-12-05T15:57:53Z
dc.date.issued2022-11-02cs
dc.description.abstractCílem je zhodnocení architektonicko-urbánních změn veřejného městského prostoru působením rozdílných kulturních vlivů v lokalitě „Berlín Kreuzberg“ – oblast přestavby Kottbusser Tor – se 63,5 % zastoupením cizinců a obyvatel s migračním pozadím a vysokým podílem mimoevropských kulturních vlivů. Vybraná oblast byla komparována s lokalitou „Berlín Lichtenberg“ – Weitlingkiez (jež má nízké zastoupení cizinců a obyvatel s migračním pozadím) a se situací vzhledu městského prostředí okolo roku 1980 a současného stavu. Výsledky výzkumu ukazují na vlivy kulturních rozdílů jak architektonicko-urbánních – změny ve skupinách – Tvar, Hmota a Prostor, tak například i porovnáním počtu služeb v obou lokalitách. Na základě zjištěných údajů můžeme konstatovat, že v lokalitě „Berlín Kreuzberg“ nedochází k radikálním přestavbám. Původní budovy si zachovávají evropský ráz. Kulturní vliv se projevuje změnou typů budov – mešit a kulturních center islámu, synagog či buddhistické modlitebny.cs
dc.description.abstractThe aim is to assess public urban space's architectural and urban changes due to different cultural influences in the locality "Berlin Kreuzberg" – an area of reconstruction Kottbusser Tor – with 63.5 % representation of foreigners and residents with a migration background and a high share of non-European cultural influences.The selected area was compared with the locality "Berlin Lichtenberg" - Weitlingkiez (which has a low representation of foreigners and residents with migratory backgrounds) and with the situation of the appearance of the urban environment around 1980 and the current state.The results show the effects of cultural differences, both architectural and urban – changes in groups – Shape, Mass, and Space, as well as, for example, by comparing the number of services in both localities.Based on the data obtained, we can state no radical reconstructions in the "Berlin Kreuzberg" locality. The original buildings retain their European character. Cultural influence is manifested by changes in the types of buildings - mosques and cultural centres of Islam, synagogues, and Buddhist prayer houses.en
dc.formattextcs
dc.format.extent31cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.other179774cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/208563
dc.language.isocscs
dc.publisherVŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architekturycs
dc.relation.urihttps://www.fast.vsb.cz/226/cs/spoluprace/konference-a-seminare/architektura-v-perspektive/cs
dc.rights(C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architekturycs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.subjectKulturní rozdíly a vlivycs
dc.subjectměstský prostorcs
dc.subjectarchitektonicko-urbanistické změnycs
dc.subjectBerlin Kreuzbergcs
dc.subjectturecké menšinycs
dc.subjectpřistěhovalectvícs
dc.subjectCultural differences and influences
dc.subjecturban space
dc.subjectarchitectural and urbanchanges
dc.subjectBerlin Kreuzberg
dc.subjectBerlin Lichtenberg
dc.subjectTurkish minorities
dc.subjectimmigration
dc.titleBerlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostorucs
dc.title.alternativeBerlin the influence of cultural differences of inhabitants on the typical features of contemporary urban spaceen
dc.type.driverlectureen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-179774en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2022.12.05 16:57:52en
sync.item.modts2022.12.05 16:16:46en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péčecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2022_11_01_Moggert_prezentace.pdf
Size:
14.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
2022_11_01_Moggert_prezentace.pdf