Zlepšení finanční výkonnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením finančnej výkonnosti spoločnosti Rysy Group, s.r.o. za obdobie od roku 2015 – 2019 využitím nástrojov finančnej analýzy. V náväznosti na teoretickú a analytickú časť práce bude spracované zhrnutie dosiahnutých výsledkov a budú vypracované návrhy na zlepšenie výkonnosti podniku.
The bachelor thesis deals with the evaluation of the financial performance of the company Rysy Group, s.r.o. for the period from 2015 - 2019 using financial analysis tools. Following the theoretical and analytical part of the work, a summary of the achieved results will be carried out, and proposals for improving the company's performance will be presented.
Description
Citation
PAJER, P. Zlepšení finanční výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky vedoucího - nejsou Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.: Uvažoval jste i o offline variantě řešení? - zopodvězeno doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.: Na základě jaké analýzy jste dospěl k závěru, že společnost má přebytek kapitálu? - zodpovězeno Která banka nabízí úrokovou sazbu 2 % p. a.? - zodpovězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.: Co považujete za nejzásadnější zjištění Vašich analýz v práci? - zodpovězeno s výhradou Který z uvedených návrhů řeší nízkou rentabilitu? - zodpovězeno s výhradou
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO