Hodnocení vlivů biodegradabilních mikroplastů na biotu sladkovodního ekosystému prostřednictvím testů ekotoxicity

but.committeeprof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. (člen)cs
but.defencePředseda komise představil doktorandku. Ing. Procházková má již určité pracovní zkušenosti, např. Centrum AdMaS, duben 2022 - dosud. Co se pedagogických zkušeností týče, byla konzultantkou 2 bakalářských a 2 diplomových prací, vedla Praktikum z analytické chemie I a II. Je spoluautorkou 3 publikací, přičemž v 1 případě je 1. autorkou. Zúčastnila se řady konferencí v České republice i v zahraničí. Ve své powerpointové prezentaci doktorandka představila výsledky své disertační práce. Oponenti přečetli posudky, které byly pozitivní a doporučovaly práci k obhajobě. Je možné konstatovat, že doktorandka zodpověděla dotazy jak z posudků tak i z diskuze s ostatními členy komise.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.contributor.authorProcházková, Petracs
dc.contributor.refereeMaršálek,, Blahoslavcs
dc.contributor.refereeBeklová, Miroslavacs
dc.date.accessioned2024-03-29T05:46:27Z
dc.date.available2024-03-29T05:46:27Z
dc.date.created2024cs
dc.description.abstractMikroplasty jakožto všudypřítomné kontaminanty sladkovodních ekosystémů vyvolávají oprávněné obavy týkající se jejich vlivu na životní prostředí. Dochází proto k všeobecné snaze nahradit konvenční plasty biologicky odbouratelnými alternativami, které by měly být v prostředí snadno rozložitelné. Nicméně, proces biodegradace takových materiálů vyžaduje specifické podmínky, jako jsou teplota, vlhkost, pH a přítomnost mikroorganismů, které nejsou vždy dostatečně splněny. V důsledku toho dochází k jejich fragmentaci a tvorbě biodegradabilních mikroplastů. Ty mohou, stejně jako konvenční mikroplasty, ovlivňovat životní prostředí. Cílem této práce proto bylo posoudit vliv mikroplastů biodegradabilního poly(3-hydroxybutyrátu) na vybrané zástupce sladkovodních organismů, a to konkrétně na řasu Desmodesmus subspicatus, rostlinu Lemna minor a korýše Daphnia magna, a dále pak najít vhodnou analytickou metodu umožňující přímou detekci mikroplastů v těle organismu D. magna. I přes to, že pozorované účinky nebyly vždy významné, upozornily na určité sekundární problémy, které může přítomnost biodegradabilních mikroplastů v životním prostředí vyvolat. Ty mohou být způsobené právě biologickou rozložitelností spojenou s tvorbou biofilmu na povrchu biodegradabilních mikroplastů, což, jak se ukázalo, následně vede k vyčerpání živin v okolním prostředí. Výsledky této práce tedy naznačují, že k využívání biodegradabilních plastů jakožto náhrady konvenčních materiálů je nutné přistupovat kriticky před jejich masivním využitím jako náhrady za konvenční plasty.cs
dc.description.abstractMicroplastics, which are ubiquitous contaminants of freshwater ecosystems, have raised concerns regarding their potential impact on the environment. For this reason, there is an effort to replace conventional plastics with biodegradable alternatives that can easily degrade in the environment. However, the process of biodegradation of these materials requires specific conditions, such as temperature, humidity, pH, and the presence of microorganisms, which are not always met adequately. Consequently, they may fragment and form biodegradable microplastics that can affect the environment similarly to conventional microplastics. Therefore, the aim of this study was to assess the impact of microplastics of biodegradable poly(3-hydroxybutyrate) microplastics on freshwater organisms, specifically the alga Desmodesmus subspicatus, the plant Lemna minor and the crustacean Daphnia magna. Additionally, we aimed to develop a suitable analytical method for the direct detection of microplastics in the body of D. magna. Although the observed effects were not always significant, they highlighted certain secondary problems that may arise due to the presence of biodegradable microplastics in the environment These issues could be related to biodegradability and the formation of biofilm on the surface of biodegradable microplastics, leading to subsequent nutrient depletion in the surrounding environment. Therefore, the use of biodegradable plastics as a substitute for conventional materials must be approached critically.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationPROCHÁZKOVÁ, P. Hodnocení vlivů biodegradabilních mikroplastů na biotu sladkovodního ekosystému prostřednictvím testů ekotoxicity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2024.cs
dc.identifier.other159788cs
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11012/245294
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMikroplastycs
dc.subjectbiodegradabilní mikroplastycs
dc.subjectpoly(3-hydroxybutyrát)cs
dc.subjectsladkovodní ekosystémcs
dc.subjectbiofilmcs
dc.subjectD. subspicatuscs
dc.subjectL. minorcs
dc.subjectD. magna.cs
dc.subjectMicroplasticsen
dc.subjectbiodegradable microplasticsen
dc.subjectpoly(3-hydroxybutyrate)en
dc.subjectfreshwater ecosystemen
dc.subjectbiofilmen
dc.subjectD. subspicatusen
dc.subjectL. minoren
dc.subjectD. magna.en
dc.titleHodnocení vlivů biodegradabilních mikroplastů na biotu sladkovodního ekosystému prostřednictvím testů ekotoxicitycs
dc.title.alternativeEvaluation of the effects of biodegradable microplastics on biota of freshwater ecosystem via ecotoxicity testsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2024-03-28cs
dcterms.modified2024-03-28-14:44:25cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid159788en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2024.03.29 06:46:27en
sync.item.modts2024.03.29 05:12:36en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
13.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
file final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
1.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
file thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_159788.html
Size:
18.15 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
file review_159788.html
Collections