Precizní stmívání LED žárovek pro jevištní techniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce diskutuje problematiku stmívání LED žárovek pomocí stejnosměrného napětí. Vysvětluje základní topologie měničů a možnosti korekce účiníku zařízení. Část práce se zabývá subharmonickou oscilací a možnostmi její eliminace. Popisuje návrh obvodového zapojení modulu stmívače, určeného k preciznímu stmívání vybraných typů LED žárovek, oživení a testování modulu stmívače. Součástí projektu jsou podklady pro realizaci stmívače (deska plošných spojů, seznam součástek).
This bachelor´s thesis discusses the problems of dimming of LED bulbs using DC voltage. It explains basic converters topologies and power factor correction options. Part of the thesis deals with the subharmonic oscillation and possibilities of its elimination. Describes the design of the circuitry of dimmer module for precise dimming of selected types of LED bulbs, revival and testing of the dimmer module. Part of the work is basic for realization of the dimmer (printed circuit board, list of components).
Description
Citation
ŠOJDR, M. Precizní stmívání LED žárovek pro jevištní techniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (předseda) prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (člen) Ing. Radim Hrdý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student seznámil komisi s řešením své bakalářské práce a odpověděl na otázky komise. Co se stane v případě, že nahradíme LED žárovku nekompatibilním typem nebo standardní žárovkou? Student odpověděl. Jak jste měřil účinnost 93%. Změřil vstupní proud a napětí pomocí střídavých a stejnosměrných přístrojů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO