Podnikatelský záměr - založení solárního studia

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení solárního studia. Práce se skládá z několika částí a to teoretické, analytické a praktické. V teoretické části jsou popsány a definovány základní pojmy a definice. V analytické části je za pomocí teoretických poznatků analyzována současná situace na trhu a v praktické části je samotná realizace podnikatelského záměru.
This bachelor thesis deals with the creation of a business plan for setting up a solar studio. The thesis consist of several parts – theoretical, analytical and practical. In the theoretical part, the basic term and definitions are described and defined. In the analytical part is analyzed the current situation in the market using theoretical knowledge and the practical part is the whole realization of the business plan itself.
Description
Citation
HLAVÁČKOVÁ, K. Podnikatelský záměr - založení solárního studia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
otázka oponenta práce - odpovězeno v plném rozsahu prof. Rejnuš: Jaká další rizika musíte při realizaci Vaše projektu brát v potaz? - odpovězeno částečně Ing. Hanušová: Zpracovávala jste podnikatelský záměr nebo podnitkatelský plán? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Hanušová: Odkud jste brala informace pro stanovení nákladů na straně 65? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Hanušová: Na základě čeho jste stanovovala příležitosti a hrozby stránky SWOT analýzy? - odpovězeno částečně Ing. Hanušová: Informace z Porterovi analýzy a PEST analýzy se využívají ke stanovení které části SWOT analýzy? - odpovězeno částečně Ing. Hanušová: Proč jste použila PEST analýzu a ne třeba PESTE? - odpovězeno částečně Ing. Juřica: Uvažovala jste v rámci zpracování práce sezónní výkyvy? - odpovězeno v plném rozsahu připomínka prof. Rejnuš: Cíle práce v zadání nejsou definovány, jedná se pouze o popis toho, co v samotné práci má být zpracováno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO