Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Návrh studentského bydlení a menzy je založen na konceptu knih, skládá na parcelu několik bloků (1 menza a galerie, 4 bydlení), mezi nimi jsou pavlače, ze kterých jsou budovy přístupné. Odlišnost názorů na studentské bydlení si vyžádala i různorodost dispozic pokojů. Ubytování je řešeno jako buňkový systém o jednom, dvou nebo třech pokojích, které jsou jedno, dvou nebo třílůžkové.
Designed student housing and dining services is based on the concept of books, composing on the parcel a few blocks (one for a canteen and gallery, four for living). The houses are accesible through galleries between them. The divergence of views on student housing also requires a variety of room layouts. Accommodation is based on a cellular system made of one, two or three rooms that have single, double or triple bedroom.
Description
Citation
BARTOŇOVÁ, L. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Milan Nytra (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. David Mikulášek (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-05-23
Defence
Studentka představila svou práci a reagovala na podněty a otázky vedoucího práce a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO