Charakteristika atmosféry Marsu pro optickou komunikaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou a skúmaním atmosféry Marsu pre optickú bezdrôtovú komunikáciu. Cieľom tejto práce bolo predstaviť atmosférické prenosové prostredie planéty Mars a stanoviť možné vlnové dĺžky, ktoré by sa dali využiť pri prípadnej komunikácii. V práci je prvotne predstavená optická komunikácia a základné fakty o atmosfére planéty. Jadro práce je venované podrobnejšiemu rozboru zloženia atmosféry, vplyv zloženia atmosféry na prenos žiarenia a výsledky výpočtov s charakteristikami atmosférického prenosového prostredia Marsu. Ďalej je spracovaná základná teória o rôznych optických vysielačoch a ich rozdeleniu. Následne je práca venovaná programu pre výpočet časových, priestorových a energetických vlastností optického zväzku.
The bachelor thesis is focused on the issue and research of atmosphere of the planet Mars for optical communication. The main goal of this thesis was to introduce the transmission through the atmosphere of the Mars and define possible wavelengths which could be used as possible communication. This thesis mainly introduces the optical communication and facts about the atmosphere of the planet. The main chapter presents more detailed analysis of composition of the atmosphere, the impact of the composition that is used for the radiation transmission. Lastly there are presented the results of the calculations and characteristics of the transmission through the Mars atmosphere. The next chapter is focused on theory of optical transmitters and its division. Subsequently, thesis describes the program for calculation of temporal, spatial and energetic characteristics of optical beam.
Description
Citation
MARČÁK, T. Charakteristika atmosféry Marsu pro optickou komunikaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Barcík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (člen) Ing. Jitka Vágnerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. prof. Dědková: Kde se dá program využít? Student odpovídá. doc. Šotner: Jaký vliv má teplota? Student odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO