Návrh technologie pro součást "Válec elementu vstřikovacího čerpadla" ve firmě Motorpal Jihlava.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřena na optimalizaci výrobního procesu válce elementu vstřikovacího čerpadla. Stávající technologie, převážně jednoúčelových strojů, bude nahrazena moderními metodami s využitím CNC obráběcích strojů a nových výkonných strojů pro dokončovací operace, zvláště pro dokončení hlavního otvoru válce. Dále budou zpracovány návrhy kritických operací, které zajišťují hlavní funkci dílce a je nutná jejich optimalizace z hlediska pracnosti a ekologie.
This thesis is intended on optimalization of industrial process the barrel element of injection pump. Existing technology, mainly special-purpose machines, will be replaced with modern methods with utilization CNC turning machines and new efficient machines for finishing operations, especially for finalization the main hole of the barrel. Thereinafter it will be worked suggestions critical operations, which hands main function element and it is necessary their optimalization in light of work difficulty and ecology.
Description
Citation
HAVEL, M. Návrh technologie pro součást "Válec elementu vstřikovacího čerpadla" ve firmě Motorpal Jihlava. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Peter Šugár, CSc. (člen) Ing. Ildikó Csölle Putzová, MBA, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (člen) Ing. Simona Hutařová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO