Ekonomika zdraví u vysokoškolských studentů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce „Ekonomika zdraví u vysokoškolských studentů“ řeší problematiku současného zdravotního stavu a životního stylu studentů vysokých škol z pohledu ekonomiky zdraví. Prostřednictvím dotazníkového šetření jsou jednak zjišťovány informace o životním stylu, zdravotním stavu a o vztahu ke zdraví. Dále jsou sledovány finanční náklady studentů spojené se zdravím a prevencí. V návrhové části jsou zpracována doporučení pro zlepšení vztahu vysokoškolských studentů ke zdraví z pohledu ekonomiky zdraví.
Bachelor thesis: „Economics of health of university students“ addresses the issue of current health and lifestyle of university students from the perspective of health economics. Through the questionnaire, both collected information about lifestyle, health status and relation to health. There are also monitored financial costs associated with the students' health and prevention. The design of the elaborated recommendations for improving the relationship university students to health from the perspective of health economics.
Description
Citation
FILA, V. Ekonomika zdraví u vysokoškolských studentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) RNDr. Hana Lepková (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Otázky od vedoucího práce: Nebyla položena Otázky od oponenta práce: Nebyla položena Ostatní otázky: Ing. Ptáček: Ve vaší finanční analýze uvádíte, že výnosy jsou s DPH, ale náklady uvádíte bez DPH? Odpovězeno Mgr. Musilová: V dotazníku uvádíte průzkum u 4 univerzit. Zjišťoval jste i korelaci u jednotlivých univerzit a jejich vliv na zdravý životní styl studentů? Odpovězeno Mgr. Musilová: Jak se správně právně označí to, čemu říkáte brigáda? Odpovězeno Ing. Juřica: Z čeho jste vycházel při sestavování dotazníku? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO