Vytvoření 3D modelu z více pohledů kamer

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o problematice počítačového vidění a o problematice zpětné prostorové rekonstrukce objektu ze snímků kamer. Popisuje teoretické základy potřebné k pochopení problematiky a postup možného řešení. Softwarové řešení práce je vytvořeno v jazyce C++ a využívá knihovnu OpenCV.
This document focuse on computer vision and backward spatial reconstruction of the object from camera images. It describes the theoretical foundations needed to understand the problem and how to solve it. Software solution is created in C ++ language and uses OpenCV library.
Description
Citation
SEJKORA, M. Vytvoření 3D modelu z více pohledů kamer [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Otázky k obhajobě: Jaké malé můžu být používané značky? Na čem záleží ich velikost? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. Reagoval na dotazy komise i na připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO