Ložiska ve vesmíru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V současné době se od vesmírných satelitů na oběžné dráze požaduje bezporuchový provoz delší než 10 let. To přináší vysoké nároky na tribologické systémy satelitu, které musí po tuto dobu správně fungovat v nehostinném kosmickém prostředí. Tato bakalářská práce se zabývá popisem vhodných ložisek a jejich mazání pro vesmírné aplikace. Na úvod jsou popsány režimy mazání. Dále jsou shrnuty faktory vesmíru ovlivňující správný chod tribologických systémů. Největší část je věnována popisu nejvyužívanějších ložisek a maziv. V závěru práce je proveden návrh vhodných ložisek a jejich mazání pro reakční kolo satelitu.
Currently, space satellites in orbit are required to operate reliably for more than 10 years. This places high demands on the satellite's tribological systems, which must function properly in the hostile space environment for this period. This bachelor thesis deals with the description of suitable bearings and their lubrication for space applications. Lubrication regimes are described at the outset. Then, space factors affecting the proper operation of tribological systems are summarized. The largest part is devoted to the description of the most used bearings and lubricants. The thesis concludes with the design of suitable bearings and their lubrication for the satellite reaction wheel.
Description
Citation
VAVŘÍK, P. Ložiska ve vesmíru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Vlašic, Ph.D. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen) Ing. David Nečas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Samotná volba ložisek působí velmi stroze. Můžete přiblížit proces selekce, uvést hlavní parametry pro výběr daného ložiska (způsobu mazání) a případně uvést alternativní možnosti, nad kterými jste uvažoval? - zodpovězeno 2) Popište proces elektrolytického nanášení povlaku Endurakote. - zodpovězeno Ing. Omasta - Co se děje s viskozitou při působení tlaků okolních i provozních? - zodpovězeno doc. Klapka - Jak funguje řízení satelitů setrvačníkama? - zodpovězeno doc.Svoboda - Při startu rakety jsou velké vibrace, jsou na ložiska kladeny nároky na zabezpečení dopravy proti poškození? Jsou ta ložiska předimenzovaná? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO