Vady ocelových odlitků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou vad, které se vyskytují u ocelových odlitků. Na začátku popisuje použití oceli ve slévárenství a vývoj klasifikace vad odlitků. Dále definuje vadu odlitku a její dělení. V hlavní části práce je pozornost věnována nejčastějším vadám ocelových odlitků. Tato literární rešerše se zaměřuje především na popis jednotlivých vad, na příčiny jejich vzniku a uvádí možná opatření k zamezení jejich vzniku. Jsou zde zmíněny možné způsoby odstraňování vad a jejich opravy.
This bachelor’s thesis deals with the problems of defects that occur in steel castings. First, the use of steel in the foundry industry and the development of classification of casting defects are described. Furthermore, it defines the term ‘casting defect’ and its division. The main part of the thesis focuses on the most frequent defects in steel castings. The aim of this literature search is to describe the casting defects and their causes and to present possible precautions against their rise. Possible ways of removing the casting defects are discussed as well as their repairs.
Description
Citation
JAKUBEC, P. Vady ocelových odlitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (člen) Ing. Petr Cupák, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Marek Kováč (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO