Elektronické komponenty v textilních substrátech

but.committeeprof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Vrba, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Veselý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen) prof. Miroslav Joler - oponent (člen) prof. Pawel Kabacik (člen)cs
but.defenceIng. Martin Kokolia se ve své práci věnoval aktuální problematice mikrovlnných komponentů vetkaných do textilií. Hlavními cíli bylo vyvinout UHF anténu pro „energy harvesting“ a dále „3D“ obvody určené pro komunikaci na velmi vysokých kmitočtech. Obvody byly navrženy, simulovány, realizovány a ověřeny měřením. Komise konstatovala, že i přes určité výtky jak k technické stránce práce, tak i k její formální úpravě doktorand prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje minimální požadavky kladené na disertační práce v daném oboru a jednomyslně se usnesla na závěru, že Ing. Martin Kokolia splnil podmínky k udělení akademického titulu doktor.cs
but.jazykangličtina (English)
but.programElektronika a komunikační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRaida, Zbyněken
dc.contributor.authorKokolia, Martinen
dc.contributor.refereeJoler,, Miroslaven
dc.contributor.refereeDražan, Liboren
dc.date.accessioned2022-01-05T04:55:53Z
dc.date.available2022-01-05T04:55:53Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractCílem této práce je popsat současný stav v oblasti mikrovlnných komponent na bázi textilu a poté také autorův příspěvek k výzkumu. V tomto studijním oboru je třeba řešit mnoho problémů, a proto jsou stanoveny velmi konkrétní cíle, které by měly tvořit kompletní komunikační systém, který by byl snadno integrovatelný do čalounění uvnitř letadla nebo jiného vozidla. První kapitola je zaměřena na použití relativně nízkofrekvenčních obvodů v pásmu UHF a vysokofrekvenční sklízení energie. Po simulacích následují praktická měření. Další kapitola charakterizuje nové 3D pletené textilie a jejich vysokofrekveční vlastnosti a modelování na velmi vysokých frekvencích, které jsou žádoucí pro užití jako komunikační kanály. S prakticky ověřeným a numericky popsaným textilním substrátem pro použití v pásmu SHF je představena nový vlnovod integrovaný do textilu na bázi tisknutelného umělého magnetického vodiče s praktickou metodikou návrhu. Po ověření byl vlnovod použit pro základní dělič výkonu, dvě různé antény a dva typy senzorů. Všechny návrhy byly vyrobeny a testovány s uspokojivými výsledky.en
dc.description.abstractGoal of this thesis is to describe state of the art in the field of textile-based microwave components and then also author's contribution to research. There are many problems to solve in this field of study and thus very specific goals are stated that should form complete communication system that would be easily integrable into upholstery inside airplane or other vehicle. First chapter is aimed on the relatively low frequency UHF circuit application and the RF energy harvester. The simulations are followed by practical measurements. Next chapter is characterizing the novel 3D-knitted fabrics and their RF proprieties modeling on very high frequencies that are desired to be used as communication channels. With textile substrate validated and described for use at SHF band novel textile integrated waveguide base on printable artificial magnetic conductor structure is presented with practical methodology of design. After validation, the waveguide was utilized for basic power divider, two different antennas and two types of sensors. All designs were manufactured and tested with satisfactory results.cs
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationKOKOLIA, M. Elektronické komponenty v textilních substrátech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other137386cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203262
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTextilní mikrovlnný substráten
dc.subject3D pleteninyen
dc.subjectvysokofrekvenční sklízení energieen
dc.subjectpásmo milimetrových vlnen
dc.subjectperiodické strukturyen
dc.subjectumělý magnetický vodičen
dc.subjectTextile microwave substratecs
dc.subject3D-knitted fabricscs
dc.subjectRF energy harvestingcs
dc.subjectmm-wave bandcs
dc.subjectperiodic structurescs
dc.subjectArtificial magnetic conductorcs
dc.titleElektronické komponenty v textilních substrátechen
dc.title.alternativeElectronic Components in Textile Substratescs
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2022-01-04cs
dcterms.modified2022-01-04-11:39:10cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid137386en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.01.05 05:55:53en
sync.item.modts2022.01.05 04:12:42en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
2.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Opponents review prof. Joler_dissertation_Ing. Kokolia.pdf
Size:
249.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Opponents review prof. Joler_dissertation_Ing. Kokolia.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Oponentsky_posudek_disertace_FEKT_KokoliaoponentDrazan_Redigovano.pdf
Size:
558.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Oponentsky_posudek_disertace_FEKT_KokoliaoponentDrazan_Redigovano.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_137386.html
Size:
3.41 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_137386.html
Collections