Integrovaný Flight Briefing Systém Letecké informační služby České republiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením webové aplikace Integrovaného Briefingového Systému LIS ČR. Hlavním zaměřením jsou možnosti využití této aplikace koncovým uživatelem, spolu s uvedením na konkrétním příkladu přípravy k letu dle pravidel IFR a VFR. Dalším úkolem je porovnat tuto aplikaci s obdobnými dostupnými aplikacemi.
This thesis deals with the evaluation of the Integrated Briefing System AIS CZ web application. It is main focus are the possibilities of using this application by end-users, together with it is application on a specific example of preparation for flight under IFR and VFR. Another task is to compare this application with similar available applications.
Description
Citation
OHŘÁL, J. Integrovaný Flight Briefing Systém Letecké informační služby České republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Profesionální pilot
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (místopředseda) JUDr. Jaromír Hammer (člen) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Pavel Imriš, Ph.D. (člen) Ing. Róbert Šošovička, Ph.D. (člen) doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO