Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitropodnikové směrnice inventarizace majetků a závazků a pravidel týkajících se pohledávek od jejich vzniku až po řešení jejich vymahatelnosti ve společnosti. Výstupem práce je návrh směrnice pro Inventarizaci majetku a závazků a dále návrh managementu pohledávek.
The bachelor’s thesis is concerned with the issue of interdepartmental directives regarding inventory recording of assets and liabilities and guidelines regarding receivables from their inception up to their prosecution in a company. The output of the thesis is a concept of the directive for inventory recording of assets and liabilities and furthermore the concept of receivables management.
Description
Citation
PRINCOVÁ, M. Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. (předseda) JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) JUDr. Tomáš Soukup, BA. (člen) Ing. Jiří Klíma (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO