Návrh Stirlingova motoru pracujícího při nízkém rozdílu teplot

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom práce je oboznámiť čitateľa so všeobecne menej známou alternatívou ku spaľovacím motorom- Stirlingovým motorom. Hlavnými bodmi teoretickej časti sú popis termodynamiky Stirlingovho cyklu v rozsahu potrebnom pre pochopenie funkcie motora, matematické odvodenie účinnosti ideálneho cyklu a popis jednotlivých častí stroja. Poznatky získané v tejto časti práce boli použité pre návrh digitálneho modelu v parametrickom modelári Autodesk Inventor. Následne boli jednotlivé časti vyrobené kombináciou moderných a klasických technológií výroby, model bol zmotnovaný a otestovaný.
The aim of this study is to acquaint the reader with the Stirling engine, which is one of the possible alternatives to generally known combustion engine. The theoretical part has three major purposes: First is to describe thermodynamics of the Stirling cycle in the range that is essential for comprehension of the engine`s operating principle. Second is to mathematicaly derivate expression for the efficiency of the ideal Stirling cycle. Third is to discuss each of the essential parts of the device. Concepts acquired in the theoretical part were employed to design a digital model in the parametric modeler Autodesk Inventor. Parts were manufactured by a combination of typical and progressive technologies. Engine was assembled and tested afterwards.
Description
Citation
GAVAČ, A. Návrh Stirlingova motoru pracujícího při nízkém rozdílu teplot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Porovnání Stirlingova motoru s parním motorem V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Použité materiály 2. Praktické využití Stirlingova motoru 3. Teplená roztažnost materiálů Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO