Přenos a správa senzorických dat v síti NB-IoT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá bezdrátovým odesíláním senzorických dat po síti NB-IoT. V teoretické části práce jsou rozebrány technologie LPWAN, které se používají v IoT zařízeních, jejich srovnání a možnosti operátorů pro síť NB-IoT. Praktická část práce se zabývá návrhem software pro NB-IoT zařízení, který změří fyzikální veličiny o odešle je na server. Data jsou nakonec zpracována a zobrazena na webové stránce.
This thesis deals with the wireless sensoric data transmission over NB-IoT network. The theoretical part of this thesis is dedicated to the analysis of LPWAN technology, which is used in IoT devices. And it is also dedicated to the comparison and the analysis of possible NB-IoT providers. Practical part of this thesis deals with the software design for NB-IoT device, which measures physical data and transmits them to the server. Lastly, data are parsed and displayed on the web page.
Description
Citation
ŠTĚPKA, J. Přenos a správa senzorických dat v síti NB-IoT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Adam Chromý, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na všechny dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO