Zvedací válečkový stůl

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá současnými zvedacími zařízeními a koncepčním návrhem zvedacího válečkového stolu, který slouží jako uzel na dopravní lince. Stůl slouží k přepravě EUR palet o hmotnosti 1000 kg, přičemž je požadovaná změna výšky 200 mm. Práce obsahuje stručný rozbor konstrukcí zdvihu, návrh válečkové trati, návrh a pevnostní výpočty nůžkového mechanismu. Součástí jsou i výkresy sestavy, podsestavy rámu a dílenské výkresy.
This thesis deals with the current lifting devices and conceptual design of the lifting roller table, which serves as a knot on the transport line. The table is used to transport 1000 kg EUR pallets, with a 200 mm height change required. The thesis contains a brief analysis of the lifting structures, the design of the roller track, the design and strength calculations of the scissor mechanism. It also includes assembly drawings, frame subassemblies, and workshop drawings.
Description
Citation
KORYTÁŘ, J. Zvedací válečkový stůl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Student obhájil svou závěrečnou práci a odpoveděl na dotazy vedoucího práce, oponenta a členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO