Optimalizace modálních vlastností tělesa obtékaného vzduchem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou dynamické odezvy obtékaného prutového tělesa, které je buzeno silovým působením vznikajícím při odtrhávání Karmánových vírů. V práci je navržen způsob realizace prutového tělesa, který zabrání vzniku rezonančních stavů a tím sníží negativní dopad silového působení na obtékané těleso. Způsob, jak zamezit vzniku rezonančních stavů, spočívá ve změně modálních vlastností prutového tělesa „za provozu“, a to změnou hmotnosti prutového tělesa v určitých jeho částech (komorách). Cílem práce bylo nalézt vhodné konfigurace rozložení přídavné hmotnosti (od média) v závislosti na rychlosti proudění vzduchu tak, aby silové působení Karmánových vírů mělo na analyzované prutové těleso minimální dopad.
The bachelor thesis deals with dynamic analysis of the rod body, which is excited by the Karmán vortices. In this thesis a method of countermeasure is also verified, which could be possibly used in order to supress the state of resonance in the body and which could minimalize the influence of the Karmán vortices on the structure. This method consists in change of the mass in specific parts of the body in order to change modal properties of this body. The main goal of the thesis is to find suitable configurations of the mass distribution depending on air flow velocity for purpose of minimalization the influence of the Karmán vortices on the construction. This is achieved by optimization of modal properties. The optimization is based on results of harmonic analysis and is considering possibility of practical use.
Description
Citation
MATĚJKA, J. Optimalizace modálních vlastností tělesa obtékaného vzduchem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vosynek, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-28
Defence
Diplomant prezentoval běhen asi 9 minut svoji bakalářskou práci. Následně odpověděl na všechny otázky oponenta i dalších členů komise: Nastal by rozdíl ve výsledcích při uvažování spojitě rozložené hmotnosti? Je prvek SOLID189 zmíněný v práci objemový prvek? Který tvar kmitu byl nejvýznamnější?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO