Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu stavu informačního systému ve firmě XCR Svorada s.r.o. a následný návrh změn. První část je věnována teoretickým východiskům potřebným k pochopení dané problematiky. Dále jsou vytvořeny analýzy daného podniku, jeho vnitřního a vnějšího prostředí, analýzy používaného informačního systému a v poslední části také návrhy změn pro zlepšení, zefektivnění a zjednodušení práce s daným informačním systémem.
The bachelor thesis is focused on the analysis of the information system in XCR Svorada s.r.o. and a subsequent proposal for amendments. The first part is devoted to the theoretical background needed to understand the issue. Furthermore, the analysis of the company, its internal and external environment, the analysis of the information system used and in the last part of the proposal changes for improving, streamlining and simplifying the work with the information system.
Description
Citation
ZÁVODNÝ, J. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Krejčí (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
Otázky vedoucího - viz protokol - odpovězeno Otázky oponenta - viz protokol - odpovězeno Otázky komise: Ing. Kříž: Obsahuje řešení datový sklad? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO