Minimalizace měřených dat při mapování statického magnetického pole

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Balalářská práce se zabývá problematikou mapování statického magnetického pole a metod analýzy měřených dat. Práce je zaměřená na vyhodnocení mapy magnetického pole v pracovním prostoru MR tomografu z dat změřených na povrchu zvoleného objemu. Pro uvedenú problematiku je zde uvedeno řešení a vyhodnocení výsledků.Výsledkem bakalářskej práce je navrhnutí vhodné matematické metody pro mapování statického magnetického pole, a v programu MATLAB sestavit algoritmus pro vyhodnocení mapy magnetického pole. V práci je dále zahrnutý výpočet výsledné hodnoty koeficientů pro výpočet indukce magnetického pole v libovolném bode zvoleného objemu. Měřením byly experimentálne ověřeni hodnoty, tj. zadané hodnoty, ze kterýho práce vychází, pomocí MR tomografu. Výslednou navrženou metodu je možné využít na výpočet koeficientů pro magnetické indukce v jakémkoli bode zvoleného objemu, ze zadaných hodnot indukce zvolého objemu
This work deals with questions of mapping statical magnetical field and methods analyses plumbed dates. There is mentioned solving of problems and interpretation of results. Work is centered on evaluation map of magnetic field in workspace of MR tomography from data measured on surface shere. Imposition of submission is proposition acceptable mathematical method and trought program MATLAB compile algorithm for interpretation map magnetic field. In work is further included calculation resulting values of coefficients for induction of magnetic field for selected parts of sphere. By force of admeasurement were experimentally verifyded values wich from the work proceed. Designed method is possible to use for calculation of coefficeints for magnetic induction at any point on sphere from booked up dates.
Description
Citation
CSONKA, G. Minimalizace měřených dat při mapování statického magnetického pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) Ing. Luděk Závodný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO