Elektronická hra Logic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce je navrhnout a vyrobit Elektronickou hru Logic. Elektronická hra musí respektovat pravidla deskové hry. Dále by se hra měla i svým vzhledem podobat deskové hře. Elektronická hra je navržena jako jedna DPS, která obsahuje řídicí elektroniku i herní prvky. Byla vyrobena funkční DPS obsahující veškerou elektroniku. Dále byla hra naprogramována a byla k ní navržena a vyrobena krabička. Elektronická hra Logic umožňuje hráči nastavení možností způsobu hry.
The goal of this bachelor thesis is to design and manufacture an Electronic game Logic. This electronic game should look like the board game and also respect the game’s rules. The electronic game is designed as one PCB that contains control electronics and play units. The functional PCB containing all electronics was manufactured. The game was programmed, and the final version was placed in a designed case. The Electronic game Logic also allows the player to set game mode options.
Description
Citation
ZEMANOVÁ, R. Elektronická hra Logic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Vávra, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Levek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Radim Hrdý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Libich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Studentka seznámila státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděla otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: 1) Zvažovala jste bateriové napájení? Ano, ale inteligentní LED v návrhu mají velkou spotřebu a lze očekávat nutnost časté výměny baterií. 2) Co se stane pokud se připojí oba dva USB konektory? V takovém případě je poškození desky možné, vzhledem k rozložení USB konektorů by však nemělo být snadné zapojit oba dva kabely zároveň.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO